STRUKTURA FIRMY

W skład zarządu EPORE S.A. wchodzą:

  • Andrzej Kijanka – PREZES ZARZĄDU
  • Marcin Wilk – Członek Zarządu
  • Katarzyna Sadowska – PROKURENT

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący  Rady Nadzorczej – Pan Arkadiusz Koper
Członek Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Szczukiewicz
Członek Rady Nadzorczej – Pan Sławomir Stypułkowski
Członek Rady Nadzorczej – Pan Wojciech Dobrak
Członek Rady Nadzorczej – Pan Stefan Kalicki

Pierwszy akcjonariusz Spółki  (jej założyciel):
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie


Więcej na temat struktury Spółki EPORE na stronie www.epore.pl