SŁOWNIK POJĘĆ

Behaton

To jedna z najpopularniejszych kostek o specyficznym kształcie umożliwiającym wzajemne zazębianie się sąsiadujących ze sobą elementów. Nawierzchnię ułożoną z tych kostek charakteryzuje wysoka wytrzymałość na obciążenia, dzięki czemu nadaje się do układania rozległych powierzchni przemysłowych, placów i parkingów, ale także do budowy dróg i chodników. Jej dodatkową zaletą jest łatwość układania.

Brzegówka

To kostka układana na końcach powierzchni, stanowi połówkę normalnej kostki zakończoną prostym brzegiem.

Fazowanie

To proces ścięcia górnej krawędzi kostki pod kątem 45 stopni.

Frakcja

Średnica (grubość) ziaren (np. piasku), najczęściej w przedziale od 2 mm do 8 mm.

Grunt rodzimy

Warstwa gruntu pozostająca po zdjęciu gleby urodzajnej (czarnoziem).

Holland

Kostka o prostokątnym kształcie z bokami o proporcjach 1:2. Prostota formy i różnorodne możliwości układania sprawiają, że kostka ta ma wielorakie zastosowanie. Kostka typu Holland znakomicie nadaje się do układania chodników miejskich, dróg rowerowych, placyków ogrodowych czy podjazdów do garaży.

Korytowanie

Usunięcie warstwy humusu wzdłuż kierunku planowanej budowy drogi.

Niwelacja

Równanie powierzchni do jednego poziomu lub poziomu zbliżonego do określonego projektem spadu.

Podbudowa

Warstwa nośna, uzależniona od założonego obciążenia budowanej nawierzchni.

Podsypka

Warstwa kruszywa drobnej frakcji ułożona (usypana) bezpośrednio pod kostką brukową.

Spoiny

Wypełniona drobnym kruszywem szczelina pomiędzy kostkami brukowymi.

Unidecor

Kostka o charakterze dekoracyjnym w kształcie połączonego ośmiokąta i kwadratu. Nawierzchnia powstała z tej kostki sprawia wrażenie, jakby do jej ułożenia użyto dwóch oddzielnych kostek. Kostka ta sprawdza się w otoczeniu prywatnych posesji oraz miejskiej zabudowie. Szczególnie chętnie wykorzystuje się ją do układania uliczek i placów parkowych oraz ścieżek i placyków ogrodowych.

Unistone

Zazębiające się profile tej kostki sprawiają, że nawierzchnia z niej ułożona wytrzymuje znaczne obciążenia mechaniczne, zapewniając dużą stabilność. Na uniwersalność kostki Unistone wpływa jej dekoracyjność, łatwość układania oraz bogaty zakres zastosowań: od chodników miejskich i przydomowych, poprzez drogi i place komunikacyjne, aż po rozległe powierzchnie przemysłowe.

Wibroprasowana kostka

Kostka poddana procesowi wibroprasowania w procesie produkcyjnym.

Wibroprasowanie

Zwiększenie zagęszczenia jednostkowego produktu.

Wykwity

Białe przebarwienia na powierzchni kostki powstałe z uwolnienia wapna nie wpływające na parametry jakościowe produktu.

Wypustki dystansowe

Zaczepy umożliwiające utrzymanie odpowiedniego dystansu (kąta pochylenia) sąsiadujących ze sobą kostek.

Zagęszczanie gruntu

Potocznie: ubijanie; proces pozbawiający warstwę podbudowy wolnych przestrzeni pomiędzy ziarnami kruszywa.