Kostka Drogowa 16X16X16

Charakterystyka

Kostka drogowa 16x16x16 zwana również kostką przykrawężnikową lub ściekową.

Układa się ją pomiędzy granicą drogi a krawężnikiem.

Funkcję odprowadzania wody z jezdni spełnia dzięki usytuowaniu odpowiednio poniżej płaszczyzny ulicy, pod odpowiednim nachyleniem.

Do pobrania