CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

EPORE S.A. to laureat prestiżowych nagród i wyróżnień:

 • Dolnośląski Certykat Gospodarczy

  Przyznanie certyfikatu przez Kapitułę pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego to gwarancja wiarygodności gospodarczej naszej firmy, którą wyróżnia jakość świadczonych usług i produktów oraz innowacyjność.

 • Trwała kostka gwarancja jakości

  Otrzymaliśmy certyfikat znaku jakości Stowarzyszenia Producentów Betonowej Kostki Drogowej „Trwała kostka – gwarancją jakości” – edycja 2009-2010 oraz 2011-2012.

 • Panteon Polskiej Ekologii

  Nagroda przyznana w 2002 roku przez Ministra Środowiska za wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zapobiegania zagrożeniom związanych z ciągłym
  rozwojem gospodarczym.

 • Laur Białego Tygrysa

  Przyznany w 2004 roku za innowacyjną i ekologiczną technologię prowadzenia rekultywacji pokopalnianego wyrobiska w KWB Turów.

 • Laureat Polskiej Nagrody Popiołowej FENIKS 2006

  Najwyższe branżowe wyróżnienie przyznane wraz z tytułem za wybitne zasługi w zakresie gospodarczego stosowania popiołów z energetyki i prowadzenia działalności naukowo-badawczej mającej na celu opracowanie i wdrażanie nowych technologii.

 • Zielony Laur 2007

  Przyznany w kategorii nowatorskie rozwiązania techniczne za zastosowanie aktywowanego popiołu do produkcji materiałów budowlanych przyznany Przedsiębiorstwu Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „Eltur Wapore” Sp. z o.o. z okazji X-lecia Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój 1997-2007.

Szczególnie docenione zostały następujące osiągnięcia EPORE Sp. z o.o.:


 • Rekultywacja ponad 25 ha wyrobiska kopalnianego z wykorzystaniem 10 mln ton popiołów
  Wieloletni program badań naukowo-technicznych zakończonego wdrożeniem technologii aktywacji fluidalnego popiołu lotnego wprowadzenie na rynek materiałów budowlanych aktywowanego popiołu lotnego FLUBET lic.
 • Modelowy projekt innowacyjny
  Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jako Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2004-2006”, wytypował projekt budowy Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych w Żarskiej Wsi, jako przykład wzorcowego projektu innowacyjnego. Dzięki zastosowaniu unikatowych, proekologicznych rozwiązań technologicznych nasza inwestycja będzie prezentowana jako projekt modelowy w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.